Usage instructions

Naprava je namenjena merjenju porabljene količine vode na običajnih armaturah za vodo. Omogoča trenutni prikaz količine iztočene vode in komulativno količino iztočene vode. Prikazovalnik iztočene vode je merljiv in se ga da uporabiti tudi pri drugih porabnikih vode. Naprava deluje v temperaturnem območju od 0°C do 80°C. Cevni nastavek lahko uporabite pri večini običajnih armatur. Naprava ima ločljivost 0,1l.

Ob odprtju ventila na armaturi se voda samodejno vklopi. Zaslon prikazuje:

P1

Ob odprtju ventila na armaturi se LCD zaslon samodejno prižge in začne meriti količino iztočene vode. Ko porabnik zapre ventil, merilnik še 10 sekund prikazuje količino iztočene vode, nato se naprava sama izklopi. Po 2. minutah delovanja prične prikazovalnih opozarjati z izmeničnim prikazovanjem dejanske vrednosti ter simbolom - - - -

P2

Ob pritisku na stranski gumb prikazovalnika se na zaslonu LCD izpiše skupna poraba vode od zadnje ponastavitve merilnika. V tem položaju naprava 2 sekundi prikazuje skupno porabo vode. Vrednost lahko ponastavimo tako, da držimo stransko tipko pritisnjeno, dokler se na zaslonu ne pokaže vrednost 0 (nič).

P3

Če po prikazanem vklopu v položaju P2 še enkrat pritisnemo na stranski gumb prikazovalnika vklopimo položaj P3. Položaj P3 prikazuje skupno porabo vode. Vrednost ne moremo ponastaviti, razen s popolnim resetiranjem naprave.

P4

Merilnik prikazuje čas od pričetka točenje vode. Podatek lahko ponastavi na začetno vrednost 0 (nič) s pridržanjem stranske tipke.